کارواش بخار کاویان

مطابق استاندارد جهانی دارای بخار خشک و مرطوب سه سال گارانتی طلایی